Zachwycaj pięknem i smakuj życie

10 marca 2016 r.

 

Konkurs rozpoczął się dnia 10 marca 2016 roku, a kończy 23 marca 2016 roku i dotyczy produktów promocyjnych marki Garnier oferowanych w sklepach Biedronka.

Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie oraz spełnić następujące warunki:

a. dokonać w sklepie sieci Biedronka zakupu dowolnych dwóch Produktów Promocyjnych, potwierdzonych na dowodzie zakupu / dowodach zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) oraz zachować oryginał lub kopię otrzymanego dowodu / dowodów zakupu do końca trwania Konkursu;

b. wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnym, oryginalnym, ciekawym i inspirującym odpowiedzeniu na pytanie: „Dlaczego lubisz markę Garnier?”;

c. zgłosić udział w Konkursie poprzez przesłanie Hasła w formie wiadomości SMS na numer 71100.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.mediasmobile.pl/regulaminy/95/zachwycaj-pieknem-i-smakuj-zycie/

© Copyright 2024 - MEDIASMOBILE