Program testerski L Oreal

10 listopada 2015 r.

Akcja rozpoczyna się dnia 19.10.2015 r. i trwa do dnia 18.01.2016 r., przy czym czynności związane z rozpatrywaniem reklamacji zakończą się najpóźniej dnia 30.03.2016 r.

Akcja podzielona jest na trzy edycje:
a) Pierwsza edycja rozpoczyna się od dnia 19.10.2015 r. i trwa do 18.11.2015 r.,
b) Druga edycja rozpoczyna się od dnia 19.11.2015 r. i trwa do 18.12.2015 r.,
c) Trzecia edycja rozpoczyna się od dnia 19.12.2015 r. i trwa do 18.01.2016 r..

© Copyright 2024 - MEDIASMOBILE